AGENDA:

TERUG NAAR OVERZICHT
Kanaal Bossuit-Kortrijk zorgt voor hoogspanning

Kanaal Bossuit-Kortrijk zorgt voor hoogspanning

Mededelingen / Gemaakt op dinsdag 1 december 2020

De ondernemersorganisatie blijft dan ook grote voorstander van het project en benadrukt nogmaals het belang voor de economie. “Meer dan tien jaar zijn we constructief aan het werken rond dit dossier en hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk krachten te bundelen en te zoeken naar een win-winsituatie”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De afgelopen maanden werd er een heel grondig onderzoek gevoerd en werd duidelijk dat een optimalisering van het kanaal wel degelijk haar meerwaarde heeft. Bovendien zijn tal van opportuniteiten naar boven gekomen. Zo zou er in één van de voorgestelde tracés een stuk van de R8 geïntegreerd worden in het kanaaldossier, en komen allerlei opportuniteiten voor natuurcompensatie, fietspaden, recreatie en dergelijke naar voor. Wat de SP.A nu doet, voelt aan als het kind met het badwater weggooien. Dit zullen we niet laten gebeuren.

De optimalisering van het kanaal is nodig om een modal shift in beweging te brengen en meer transport over het binnenwater te laten verlopen. Europa en de Vlaamse Regering hebben hier niet voor niets een speerpunt van gemaakt in hun beleid. Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de bedrijven en de tewerkstelling. Wij vinden het merkwaardig dat de modal shift en de werkzekerheid in eigen regio geen prioriteit meer zijn voor SP.A. De economische impact is ook ver buiten Kortrijk te voelen. Ook de bedrijven die gelegen zijn langs de Schelde, Leie en het kanaal Roeselare-Leie hebben er alle belang bij dat het kanaal Bossuit-Kortrijk haar broodnodige update krijgt.”

Eén regiostandpunt
Voka West-Vlaanderen benadrukt ook nog dat het bijzonder jammer is dat de regio niet met één gedragen stem spreekt. Volgens de organisatie verliest de regio hiermee aan slagkracht. Voka West-Vlaanderen pleit er alsnog voor om tot één gedragen regiostandpunt te komen. “Verdeeldheid is nooit goed, dialoog altijd een goede raadgever”, zegt Bert Mons daar nog over.

De Vlaamse Regering neemt in de komende maanden een voorkeursbesluit. Dit moet duidelijk maken waar het kanaal moet komen te liggen.  “Onze vraag aan de Vlaamse Regering is duidelijk: ga onverwijld door met het dossier, kies een tracé en reserveer nu reeds gelden om gronden te verwerven als ze op de markt komen zodat het voor de ondernemingen en de buurtbewoners geen processie van Echternach moet worden”, besluit Bert Mons. “Geef ze duidelijkheid én rechtszekerheid.”

Niet te missen kans
Dominiek Callewier is namens Voka al tien jaar betrokken bij het dossier, en dit als vertegenwoordiger in de regioraad en het sociaal-economisch forum  (voorheen Resoc). Hij reageert ook uit eigen naam. “Het gaat hier in dit de dossier over de relevantie en toekomst van onze streek: een hoofdas van de ‘snelweg’ van de toekomst Seine Nord doorkruist onze streek”, aldus Callewier. “We liggen voor één keer als regio niet in de periferie maar centraal, aan de dijk met uniek zicht op zee.  Deze strategische ligging biedt een enorm potentieel en de missing link van enkele kilometer kanaal Bossuit-Kortrijk is cruciaal.  Zullen we de potentieel enorme ‘toegevoegde waarde’ over deze waterwegen laten passeren en op een bankje toekijken of worden we een cruciale ‘mijlpaal’ op deze Europese slagader? That’s the question. Met verbijstering zie ik hoe een kleine partij een gedragen, doordacht en zorgvuldig uitgewerkt streekdossier met Europese envergure de grond probeert in te boren, dit zonder enige visie en met populistische argumenten die hier in dit dossier niet ter zake doen zoals ‘we moeten meer in verkeersveiligheid en in groene ruimte investeren’. Uiteraard moet dat, maar we moeten in zoveel meer investeren.  Daarom maken we ook een relanceplan.”

Een artikel en foto uit Made in West-Vlaanderen 

Gerelateerd nieuws

DLPA: verrek, een verborgen gebrek! Wij maken een handige checklijst.

DLPA: verrek, een verborgen gebrek! Wij maken een handige checklijst.

Mededelingen / Gemaakt op maandag 2 augustus 2021

Bezig met (ver)bouwen of voornemens dit te doen? Veelal zal de aannemer ook de materialen voor het bouwwerk leveren. Maar wat indien blijkt dat de materialen met een verborgen gebrek behept zijn? In dat geval is het interessant te weten welke vordering u als bouwheer jegens de aannemer of verkoper kan instellen, dan wel op welke gronden u als aannemer of verkoper aangesproken kan worden. Wij maakten een checklist.

De vordering wegens een licht verborgen gebrek tegen de aannemer

Voorwaarden?

 • er is een aannemingsovereenkomst voorhanden;
 • er is sprake van een gebrek;
 • dat verborgen is, dit betekent niet zichtbaar bij oplevering/aanvaarding van de werken;
 • alsook voldoende ernstig is, maar niet van die aard dat het de stabiliteit van het bouwwerk aantast.

Voorbeeld?

 • de aannemer plaatste ramen waarvan de lak afbladert.

Termijnen?

 • waarborg/verjaringstermijn (= periode waarbinnen actie kan worden ondernomen): tien jaar vanaf de aanvaarding van de werken;
 • proceduretermijn (= periode waarbinnen de vordering in rechte moet worden ingesteld): binnen een redelijke of nuttige termijn vanaf de ontdekking van het gebrek;
 • contractuele afwijking/invulling van deze termijnen is mogelijk.
 • De vordering wegens een stabiliteitsbedreigend gebrek tegen de aannemer (de zgn. tienjarige aansprakelijkheid)

Voorwaarden?

 • er is een aannemingsovereenkomst voorhanden;
 • die betrekking heeft op een gebouw of groot werk van onroerende aard (of een onderdeel daarvan) (ruime invulling);
 • het bouwwerk is behept met een ernstig gebrek dat de stevigheid/stabiliteit van het bouwwerk in gevaar brengt of kan brengen.

Voorbeeld?

 • de aannemer plaatste een kelder die verzakkingen vertoont.

Termijnen?

 • één zelfde waarborg- en proceduretermijn: het gebrek moet zich binnen tien jaar vanaf de aanvaarding van de werken manifesteren, maar ook de rechtsvordering moet binnen de tien jaar worden ingesteld;
 • de tienjarige aansprakelijkheid is van openbare orde → contractuele afwijking van de waarborg/proceduretermijn is niet toegestaan.
 • De vordering wegens een verborgen gebrek tegen de verkoper van een (on)roerend goed

Voorwaarden?

 • het verkochte goed vertoont een gebrek;
 • het gebrek is verborgen;
 • alsook voldoende ernstig;
 • én bestond reeds op het moment van de (ver)koop.

Voorbeeld?

 • de bouwpromotor verkocht een appartement met ramen die niet waterdicht zijn.

Termijnen?

 • proceduretermijn: de vordering moet worden ingesteld binnen een korte tijd na ontdekking van het gebrek. Zowel de invulling van “kort” als het vertrekpunt van deze termijn wordt door de rechter in concreto beoordeeld;
 • verjaringstermijn: de vordering verjaart tien jaar na aankoopdatum;
 • het staat partijen vrij de korte tijd in de koopovereenkomst te specificeren.

  ->Meer info gewenst? Aarzel niet om Eva Roels of Jolien Millecamps te contacteren.
LEES MEER
Brooklyn Brands & Pants lanceert virtuele broekenspecialist!

Brooklyn Brands & Pants lanceert virtuele broekenspecialist!

Mededelingen / Gemaakt op zondag 11 juli 2021

Een jeans kopen zonder die gepast te hebben, is voor veel klanten een net iets te hoge drempel. Dat begrijpen en beseffen wij maar al te goed. Niet voor niks hebben wij in onze stenen winkels naast onze algemene profashionals ook enkele rasechte broeken/jeansspecialisten lopen. Zij kennen elk detail van elk model van elk merk. Straf? Dat zeker, maar het geeft de klant ook het vertrouwen dat hij/zij nodig heeft om uiteindelijk voor een bepaalde jeans te kiezen.

Bij het online kopen van een jeans krijg je natuurlijk een ander verhaal. Nu kun je bij Brooklyn wel makkelijk en gratis online aankopen die niet echt bevallen retourneren, maar dat kan uiteindelijk de bedoeling niet zijn. Niet alleen betekent dat voor de klant extra geloop en gedoe, maar van het vele transporteren wordt onze planeet echt niet beter…

Wij voelden hier een leegte die moest opgevuld worden. Daarom gingen onze broekenspecialisten aan de slag en na maanden regelmatig vergaderen en oneindig veel testen, riepen wij mijnBroek in het leven. Dat is nu onze online broekentool, die jou met enkele wel bedachte en gerichte vragen aan de voor jou perfecte jeans/broek helpt. Zo hoef jij je als klant geen zorgen meer te maken. Je weet zeker dat de door jou gekozen jeans of broek je als gegoten zal zitten.

Probeer het nu: https://www.brooklyn.be/nl/fit-tool

LEES MEER