AGENDA

TERUG NAAR OVERZICHT
Preventieadviseurs wisselen info en aanpak uit over het interne noordplan

Preventieadviseurs wisselen info en aanpak uit over het interne noordplan

Activiteiten / Gemaakt op dinsdag 28 maart 2017

We komen samen op donderdag 20 april tss 12u15 en 13u45 in het Bedrijven Centrum Regio Waregem

Als u wil deelnemen aan deze sessie dient u onderstaande vragen te beantwoorden en ten minste 1 week voor de sessie (tegen 13 april) door te sturen naar annelies.corne@waregemzuid.be.
De info die wordt ontvangen wordt zo goed mogelijk verwerkt en op de sessie gepresenteerd.
Nadien krijgt u de mogelijkheid persoonlijk informatie uit te wisselen met de andere aanwezigen.
De info wordt niet openbaar gemaakt, ze wordt enkel bekend gemaakt onder de aanwezigen.

1. BEDRIJF :
2. Uw naam en uw functie binnen het bedrijf :
3. Zijn jullie een hoog risico bedrijf bij brand in kader van brandlast (eventueel seveso?)?
4. Aantal personeelsleden binnen het bedrijf :
5. Wordt er gewerkt in een ploegsysteem? Nachtwerk? Weekendwerk?
6.Hoe organiseren jullie de jaarlijkse evacuatie-oefening?
7. Welke methode hebben jullie gebruikt bij het opmaken van de risicoanalyse brandveiligheid? Wie maakt  dit op?
8. Is de risicoanalyse elektriciteit reeds opgemaakt? Zo ja, wie heeft dit uitgevoerd?
9. Welk zijn de belangrijkste brandblussystemen die aanwezig zijn binnen uw bedrijf?
10. Hebben julllie een intern brandweerkorps? Zo ja? Hoe is dit georganiseerd? Waar worden de opleidingen gevolgd?
11. Wat zijn jullie bluswatervoorzieningen?
12. Werken jullie met een brandcentrale?
13. Op welke manier kan de brandweer toegang krijgen tot uw bedrijf bij brand? (sleutelkluisje, brandontsluitende deuren, ...)
14. Wat zijn uw ervaringen met HVZ Fluvia? (Brandoefeningen/samenwerking/advies...)
15. Heeft jullie bedrijf een business continuityplan (BCP)?

Gerelateerd nieuws

After-Work met Jazzavan @ bolwerk

After-Work met Jazzavan @ bolwerk

Activiteiten / Gemaakt op donderdag 13 januari 2022

VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022 OM 17:00

Een goeie ouwe after-work!@ bolwerk!
Het is lang geleden, niet?
Jazzavan-bedenker Wouter is uw hofnar van dienst. De man verblijdt u met lekkere deuntjes.
Maar ook het oog wil wat: de seventies-caravan-dj-booth met tal van curiosa steelt de show.
Kom dat zien!
Voor meer info!https://www.facebook.com/Bolwerk.be/events/?ref=page_internal

LEES MEER
Voorstelling tuin Bolwerk en de samenwerking met de Kanaalzone tot creatie van een biodiverse industriezone

Voorstelling tuin Bolwerk en de samenwerking met de Kanaalzone tot creatie van een biodiverse industriezone

Activiteiten / Gemaakt op donderdag 20 mei 2021

Ondertussen is de tuin van Bolwerk aangelegd en in volle ontwikkeling (zie bijlage).
Hun site is nu groener en meer biodivers maar daar stopt het verhaal niet. Tijd voor de volgende stap.
Samen met 6 studenten van de Hogeschool Vives Kortrijk dacht Bolwerk na over hoe de Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk een ecologischer en meer biodivers bedrijventerrein kan worden.

Ze presenteren hun concrete aanpak op donderdag 3 juni.
Welkom vanaf 18u. De presentatie start stipt om 18u15 en is afgerond om 19u.
Daarna is er tijd voor een informele babbel met hapje en drankje.

Aan deze infoavond is ook een persmoment gekoppeld.
Op deze avond kan u tevens kennis maken met Isabel Gruwez, die Annelies Corne als bedrijvenparkmanager zal opvolgen vanaf 1 juli.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht per mail naar info@bedrijvenparkmanagement.be

LEES MEER